Youtube

Nahrání videa na náš YouTube kanál

Jak na to?

 1. Vyberte v počítači nebo telefonu klip či upoutávku na váš koncert
 2. V nějakém textovém editoru napište do textu
  • Název videa
  • Název účinkující kapely
  • Čeho se video týká (např. upoutávka – den, místo atd.) prostě stručný popis
  • Kdy bylo video natočeno
  • Veškeré odkazy na vás
  • Nezapomeňte oba soubory pojmenovat názvem vaší kapely
 3. Rozklikněte odkaz níže, který najdete dole na této stránce, tyto soubory vložte a odešlete.

Tato služba probíhá přes službu Dropbox, jakmile video bude nahrané, nejpozději do 1-2 dnů se objeví na našem kanálu.
Nezapomeňte náš kanál průběžně sledovat.

Podmínky použití
Odesláním souboru souhlasíte s uveřejněním souboru
na YouTube kanálu společnosti Rock Metal Clubs s.r.o. a ostatních sociálních sítích jako je
Facebook a Instagram a to pouze pro prezentační účely Vaší kapely.
Soubory nebudou poskytnuty třetí straně bez Vašeho písemného souhlasu.
Neručíme za případné porušení autorských práv ve smyslu porušení práv třetí strany,
jako například nahrávací společnosti a dalších forem produkčních společností.
Tímto souhlasem pouze propůjčujete práva společnosti Rock Metal Clubs s.r.o.
k uveřejnění videí a přiloženého textu na výše uvedených propagačních kanálech.
Děkujeme a nechť Vás síla provází.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adrese zde nebo na našich Facebook stránkách.

Terms of use
By submitting the file you agree and allow to post the file on the YouTube channel of Rock Metal Clubs
and the other social networks such as Facebook and Instagram for your band´s presentation purposes only
by company Rock Metal Clubs s.r.o..
The files will not be provided to any third parties without your previous written  content.
We are not liable for any possible violation in copyright infringement of third parties rights,
such as record companies and other forms of production companies.
By this agreement you only grant the rights for Rock Metal Clubs s.r.o. to upload the videos
and the attached text on the social networks mentioned above.
Thank you for cooperation and may the Force be with you!

In case of any questions please contact us on here or leave us a message
on our Facebook page Rock Metal Clubs.